Iridium Certus

IEC Telecom er Iridium distribusjons partner (DP) i Norge. Vi leverer alle type Iridium Certus produkter og abonnement. 

Iridium Certus benyttes blant annet på seilbåter, mindre yrkesbåter og skip i internasjonal trafikk. Mindre båter uten VSAT benytter dette som primærkommunikasjon utenfor GSM-forbindelse, mens båter med VSAT benytter dette som backup ved utfall av VSAT eller i områder uten VSAT dekning. Iridium Certus er også godt egnet for fangstrapportering og sporing.  

Iridium Certus er et godt alternativ for mange skip som skal bytte ut eldre Inmarsat FBB terminaler. Iridium er betydelig rimeligere i innkjøp og har dessuten en signifikant bedre abonnementspris. Iridium har Global dekning!

Certus 300/700
Iridium Certus 350 ble lansert i 2019, senere oppgradert (2020) til 700.
-Cobham 4300 (Maritim)
-Thales VesseLink 700 (Maritim)
-Thales MissionLink 700 (Land)
-Intellian C700 (Maritim)

Certus 200
-Thales VesseLink 200 (Maritim)

Certus 100
-LT-4100, lanseres mars 2022
-SkyLink 5100 (IoT) 
-SkyLink 5100 land og sjø