Vilkår Telenor LTE abonnement

IEC Telecom er Telenor partner og følger deres vilkår og retningslinjer:

Som kunde av IEC Telecom godtar du alle Telenor sine vilkår ved å signere vårt abonnementskjema.

https://www.telenor.no/bedrift/vilkar/

Telekommunikasjonstjenester krever ikke databehandleravtale

Når din bedrift kjøper og bruker Telenors telekommunikasjonstjenester, så som fast og mobil telefoni og tilgang til internett, har vi et ende-til-ende ansvar for behandlingen av personopplysninger om dine brukere og ansatte. For telekommunikasjonstjenester er Telenor behandlingsansvarlig etter personvernreglene – ikke databehandler – og din Bedrift skal derfor heller ikke inngå databehandleravtale med oss. Telenors rolle som behandlingsansvarlig for telekommunikasjonstjenester er ikke endret etter GDPR, men er derimot en videreføring av Telenors ansvar under vår konsesjon fra Datatilsynet.

Informasjonssamfunnstjenester og blandingstjenester krever databehandlervilkår tilsvarende en databehandleravtale
Når din bedrift kjøper og bruker Telenors informasjonssamfunnstjenester levert over internett, så som Min Bedrift eller skytjenester fra tredjeparter, men også for tjenester/prosesser som er en blanding av elektroniske telekommunikasjonstjenester og informasjonssamfunnstjenester så som Mobilt Bedriftsnett og Fakturakontroll, er det bedriften din som er behandlingsansvarlig, for de deler av tjenesten som ikke er telekommunikasjon, mens Telenor er deres databehandler. Derfor har disse tjenestene databehandlervilkår, se nærmere under.

Du trenger ikke tenke på om tjenesten du kjøper fra oss forutsetter inngåelse av en databehandleravtale eller ikke
Våre kundeavtaler inneholder nå hoveddelen av en databehandleravtale (generelle databehandlervilkår) og enhver tjeneste, hvor Telenor er databehandler på din bedrifts vegne (og din bedrift er behandlingsansvarlig), inneholder tjenestevilkår, som regulerer hvordan Telenor skal behandle personopplysninger om dine brukere/ansatte (tjenestespesifikke databehandlervilkår) for de deler av tjenesten som ikke er telekommunikasjon. Din bedrift trenger derfor ikke inngå en separat databehandleravtale med Telenor, hvor vi er databehandler av personopplysninger på din bedrifts vegne, og din bedrift blir regnet som behandlingsansvarlig.

Separate databehandleravtaler erstattes av databehandlervilkår i kundeavtalen
Hvis din bedrift tidligere har inngått en separat databehandleravtale med Telenor, f.eks. i tilknytning til tjenesten Fakturakontroll, vil den separate databehandleravtalen med virkning fra 25.05.2018 erstattes av GDPR-oppdaterte databehandlervilkår, som inngår i kundeavtalen på følgende måte:

 

Alminnelige vilkår for bedrifter

Alminnelige vilkår for bedrifter gjelder kun for kunder med organisasjonsnummer, ikke privatkunder, og erstatter både de generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS, for alle sluttkunder av Telenor Norge, og den bedriftsspesifikke delen, Spesielle forretningsvilkår for bedriftskunder.
Alminnelige vilkår for bedrifter

General terms and conditions for business customers